Powerchain

Motor de cadena per a finestres grans i pesades que requereixen amples d'obertura grans

   • Ràpides velocitats d'obertura en cas d'extracció de fums i calor fins i tot també en finestres molt pesades
   • Recorregut de motor amb ajust variable i velocitats individuals per a la manera de ventilació i el sistema d'extracció de fums i calor
   • Disponible com a variant especial - Carrera, longitud de cable i color configurables
   • Sincronització de fins a quatre motors sense unitat de control externa
   • Selector DIP per a canviar la manera de funcionament (Solo i Syncro, Màster, Slave)
   • Muntatge senzill i ràpid amb el sistema de muntatge Smart fix
   • IQ windowdrive - Unitat intel·ligent de control del motor
   • Homologat com a sistema d'extracció natural de fums i calor segons la norma EN 12101-2