Slimchain

Motor de cadena amb disseny atractiu amb diverses opcions d'aplicació en la variant 24 V

  • L'aspecte estret i discret s'integra de manera òptima en el disseny de la façana
  • Recorregut de motor amb ajust variable i velocitats individuals per a la manera de ventilació i el sistema d'extracció de fums i calor
  • Disponibles variants especials - Carrera, longitud de cable, color i orientació configurable segons fulla rajo esquerra/fulla rajo dreta
  • Sincronització de fins a quatre motors sense unitat de control externa
  • Selector DIP per a canviar la manera de funcionament (Solo i Syncro, Màster, Slave)
  • Muntatge senzill i ràpid amb el sistema de muntatge Smart fix
  • IQ windowdrive - Unitat intel·ligent de control del motor
  • Homologat com a sistema d'extracció natural de fums i calor segons la norma EN 12101-2