Portes seccionals

Les portes seccionals d'AP3 estan formades per panell tipus sandvitx de 40mm, composts de 2 làmines metàl·liques i una capa interna d'escuma de poliuretà. 

Els panells van assemblats entre si mitjançant una junta d'estanquitat d'elasticitat permanent que fa a la fulla de la porta estanca a la pluja, vent i pols.

Els ferratges en general estan galvanitzats o zincatges donant una alta durabilitat. També, existeixen diferents sistemes d'elevació per a la col·locació de la porta: llinda estàndard, llinda alta elevació, llinda vertical i llinda reduïda.

Tenim diferents tipus d'acabats per al panell de la porta (Color de RAL, imitació de materials fusta, acer...)

A més, hi ha opció d'incorporar espiells en el panell de la porta.

En resum, les portes seccionals són, probablement, les portes més pràctiques que existeixen actualment en el mercat. Aquestes portes no requereixen de molt d'espai per a ser instal·lades i es poden acoblar a parets inclinades.

Totes les nostres portes seccionals industrials posseeixen la Certificació CE (Conformitat Europea), la qual regula els processos de seguretat, salut i protecció mediambiental vinculats a la manufactura de productes per al mercat europeu.