Manteniment

En AP3 disposem d'un contracte de manteniment amb revisions periòdiques per a així garantir el bon funcionament i una major durada de les seves portes i automatismes. Contractar un servei de manteniment amb nosaltres és sinònim de garantia enfront d'imprevistos i riscos d'accidents.

¿Quins beneficis té tenir un contracte de manteniment amb AP3?

  • Descomptes en recanvis i hores de reparació
  • Prioritat d'assistència
  • Allargar la vida útil de la porta
  • Evitar fins a un 85% les avaries
  • Disminuir el risc d'accidents

Durant la revisió de manteniment preventiu es realitzaran les següents accions:

  • Greixat i comprovació dels elements mecànics
  • Verificar el correcte funcionament dels components elèctrics
  • Revisar tots els sistemes de seguretat i la seva funcionalitat
  • Examinar i ajustar velocitats de la porta

Després de cada revisió es lliurarà un informe en el qual apareix l'estat de cada porta amb els aspectes corregits, així com les deficiències a reparar posteriorment.

Les revisions de manteniment periòdiques són obligatòries segons normativa europea per a preservar la seguretat de les persones. Tots els nostres manteniments van reglats per la normativa UNEIX 85635:2012 Portes industrials, comercials, de garatge i portes grans ja instal·lades o de nova instal·lació. Requisits específics d'instal·lació, ús, manteniment i modificació.